تامپون در جراحی بینی

تامپون در جراحی بینی

برخی از پزشکان با استفاده از تامپون در جراحی بینی موافق و برخی مخالف می باشند. تامپون یا همان گاز باریك و بلند آغشته به پماد آنتی بیوتیك ….

پاسخ