مراقبت های بعد از جراحی لیفت صورت

مراقبت های بعد از جراحی لیفت صورت

نکات و مراقبت های بعد از جراحی لیفت صورت مراقبت های بعد از جراحی لیفت صورت : حصول نتایج مطلوب از جراحی لیفت صورت ، پس از انتخاب یک جراح مجرب و حاذق ؛ به رعایت صحیح مراقبت های بعد از جراحی ، بستگی دارد

ادامه مطلب
جوانسازی پوست

جوانسازی پوست

زیبایی با جوانسازی پوست جوانسازی پوست : یکی از شاخص ترین ویژگی های هر فرد چهره اوست. از این رو قاعدتا وجود چین و چروک و افتادگی در پوست صورت ، تا حد قابل توجهی از زیبایی چهره کاسته و جوانی و شادابی صورت را

ادامه مطلب