انحراف بینی - دکتر علیرضا مجلسی

جراحی انحراف بینی در اصفهان با دکتر مجلسی

به طور کلی ساختار بینی دارای یک تیغه یا اصطلاحا سپتوم می باشد که از جنس استخوان و غضروف بوده و حفره های بینی را از یکدیگر مجزا می کند. این تیغه در حالت نرمال می بایست  در مرکز بینی واقع شده باشد ، حال چنانچه

ادامه مطلب