جراحی گوش در اصفهان - دکتر علیرضا مجلسی

جراحی گوش در اصفهان با دکتر مجلسی

جراحی گوش در اصفهان یا جراحی پلاستیك گوش نوعی جراحی زیبایی است که هدف از انجام آن تغییر حالت و موقعیت گوش (auricle) است. کسانی که قصد دارند این عمل جراحی را به بهترین نحوه ممکن و بدون به وجود آمدن عارضه ای انجام دهند

ادامه مطلب